3. nóvember, 2017

í Skólavoginni er nú að finna þrjár nýjar skýrslur: 1. Fyrstu niðurstöður úr nemendakönnun Skólapúlsins skólaárið 2017-2018 , 2. Rekstarupplýsingar leikskóla fyrir almanaksárið 2016 og 3. Rekstarupplýsingar grunnskóla fyrir almanaksárið 2016. Nokkrar uppfærslur og breytingar hafa verið gerðar á Skólavoginni eftir ábendingar frá notendum: 1. Nýjum matsþætti (1.9 Hlutfall heilsdagsígilda) hefur verið bætt við rekstrarupplýsingar leikskóla., 2. Heilsdagsígildi hvers leikskóla [...]

lesa meira
17. ágúst, 2017

Notendur Skólapúlsins hafa lengið kallað eftir aðferð við að meta viðhorf yngri nemenda í grunnskólum. Í vor fór fram forprófun á nýrri könnun fyrir 1.-5. bekk þar sem mynda- og talgervilsstuðningur er nýttur til að leggja spurningar fyrir börn sem enn eru ekki orðin læs. Aðferðin var forprófuð sl. vor og mun verða framkvæmd í [...]

lesa meira
4. júlí, 2017

Skrifstofa Skólavogarinnar verður lokuð frá mánudeginum 10. júlí til mánudagsins 17. júlí vegna sumarleyfa.

lesa meira
2. júní, 2017

Vorfundur Skólapúlsins fór fram þann 31. maí síðastliðinn. Góðar umræður sköpuðust um innihald og framkvæmd kannana á öllum skólastigum. Í kjölfarið var ákveðið að breyta orðalagi og fella út nokkrar spurningar. Helstu breytingar á komandi skólaári verður að finna í foreldrakönnun leikskóla þar sem spurningum sem snerta upplýsingamiðlun til foreldra verður fækkað úr 10 í [...]

lesa meira
17. maí, 2017

Skólapúlsinn býður til vorfundar miðvikudaginn 31. maí næstkomandi í stofu H-101 í húsnæði Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Stakkahlíð.

Efni fundarins er innihald kannana, niðurstöður og framkvæmd á öllum skólastigum. Farið er yfir helstu niðurstöður, túlkun þeirra útskýrð og rætt hvaða matsþáttum má bæta við og hvaða matsþáttum er ofaukið.

Dagskrá:
09.00-10.30 Leikskóli: Foreldra- og starfsmannakönnun
10.45-12.15 Grunnskóli: Nemenda-, foreldra- [...]

lesa meira
10. apríl, 2017

Niðurstöður úr foreldrakönnun grunnskóla og starfsmannakönnun leikskóla sem fram fóru í febrúar eru nú aðgengilegar í Skólavoginni. Niðurstöður nemendakönnunarinnar eru einnig uppfærðar mánaðarlega en nú hafa tæplega 13.000 nemendur svarað könnuninni það sem af er þessu skólaári.

Síðar í mánuðinum verða niðurstöður úr foreldrakönnun leikskóla og starfsmannakönnun grunnskóla sem fram fóru í mars einnig aðgengilegar í Skólavoginni.

 

lesa meira
12. janúar, 2017

Skólaárið er nú hálfnað og meðaltöl nemendakannana skólaársins í Skólavoginni hafa náð miklum stöðugleika.

Í febrúar fer fram samræmd foreldrakönnun í grunnskólum og samræmd starfsmannakönnun í leikskólum og mun gagnasöfnun standa yfir til loka febrúarmánaðar. Í mars verður gerð foreldrakönnun í leikskólum og starfsmannakönnun í grunnskólum.

Skýrslum með rekstrarupplýsingum grunnskóla fyrir árið 2015 var skilað fyrr í [...]

lesa meira
10. nóvember, 2016

Hátt í 5000 grunnskólanemar víða um land hafa nú svarað spurningakönnun Skólapúlsins í september- og október. Niðurstöðurnar má nálgast í Skólavoginni og verða þær uppfærðar í hverjum mánuði út skólaárið.

Það fer eftir stærð skólanna hversu oft þeir mæla yfir skólaárið. Nemendum 6. til 10. bekkja hvers skóla er dreift á eins mörg 40 nemenda [...]

lesa meira
22. september, 2016

Í desember 2011 gerði Samband íslenskra sveitarfélaga samning til fimm ára við Skólapúlsinn ehf. um framkvæmd og úrvinnslu Skólavogar og var verkefninu ýtt úr vör í ársbyrjun 2012. Í árslok 2016 lýkur gildistíma samningsins og er þá formlegri aðkomu sambandsins að verkefninu lokið. Skólavogin heldur þó áfram að þróast sem verkfæri hjá Skólapúlsinum í samráði [...]

lesa meira
24. maí, 2016

Niðurstöður samræmdra prófa frá því í haust eru nú aðgengilegar í Skólavoginni ásamt rekstrarupplýsingum leikskóla.

Mælingar hafa farið fram í öllum könnunum skólaársins hjá Skólapúlsinum og er maí síðasti mælingarmánuður nemendakönnunar. Niðurstöður þeirrar mælingar verða hluti af niðurstöðum sveitarfélaga í upphafi næsta mánaðar.

lesa meira