12. maí, 2016

Í dag var tekin í notkun skilvirkari aðferð við að færa skýrslur yfir á pdf form á síðunni nidurstodur.skolavogin.is. Nú tekur styttri tíma að útbúa slík skjöl sem dregur verulega úr líkum á því að upp komi vandamál við þá aðgerð í kerfinu.

lesa meira
2. febrúar, 2016

Skólaárið er nú rúmlega hálfnað og meðaltöl nemendakannana skólaársins í Skólavoginni hafa náð miklum stöðugleika.

Nú stendur yfir foreldrakönnun í grunnskólum og starfsmannakönnun í leikskólum og mun gagnasöfnun standa yfir til loka febrúarmánaðar. Í mars fer svo fram foreldrakönnun í leikskólum og starfsmannakönnun í grunnskólum.

Niðurstöður samræmdra prófa verða settar inn í Skólavogina þegar þær berast frá [...]

lesa meira
14. maí, 2015

Vegna nýlegrar umfjöllunar um Skólapúlsinn viljum við koma því á framfæri að leyfi var fengið hjá þáverandi skólastjóra Landakotsskóla fyrir notkun á myndum í kynningarefni Skólapúlsins sem og leyfi hjá foreldrum allra barna sem fram koma á myndunum.

Jafnframt kemur ekki fram í svari Skólapúlsins til Persónuverndar frá árinu 2010 að litið sé á nemendur sem [...]

lesa meira
8. maí, 2015

Skólapúlsinn býður til vorfundar þann 3. júní næstkomandi í stofu H-101 í húsnæði Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Stakkahlíð. Efni fundarins er innihald kannana, niðurstöður og framkvæmd á öllum skólastigum. Farið er yfir helstu niðurstöður, túlkun þeirra útskýrð og rætt hvaða matsþáttum má bæta við og hvaða matsþáttum er ofaukið.

Dagskrá:

9.00-10.30 Leikskóli: [...]

lesa meira
6. maí, 2015

Vegna nýlegrar umræðu um eignarhald upplýsinga í samræmdri nemendakönnun Skólapúlsins er vert að árétta þrennt:

1. Svör í könnunum Skólapúlsins eru aldrei vistuð undir nafni eða öðrum persónuauðkennum.

2. Hver skóli sem ákveður að taka þátt í samræmdri könnun framkvæmir könnunina í sínum skóla og er eigandi allra gagna samkvæmt þjónustusamningi sem gerður er við Skólapúlsinn.

3. Skólapúlsinum [...]

lesa meira
5. mars, 2015

Niðurstöður samræmdra prófa frá því í haust eru nú aðgengilegar í Skólavoginni.  Niðurstöður nemendakönnunarinnar hafa einnig verði uppfærðar en nú hafa rúmlega tíu þúsund nemendur í 6.-10. bekk svarað nemendakönnuninni það sem af er þessu skólaári. Í vor verður ný útgáfa af Skólavoginni tekin í notkun. Nýja útgáfan byggir á reynslu notenda af gamla kerfinu og [...]

lesa meira
12. janúar, 2015

Skólaárið er nú hálfnað og meðaltöl nemendakannana skólaársins í Skólavoginni hafa náð miklum stöðugleika.

Framundan eru fjórar samræmdar gagnasafnanir. Í febrúar fer fram foreldrakönnun í grunnskólum og ný starfsmannakönnun í leikskólum. Í mars fer fram foreldrakönnun í leikskólum og starfsmannakönnun í grunnskólum.

Formgerðargreiningu hefur verið beitt á fyrirliggjandi gögn til að fjarlægja spurningar sem notendur upplifa sem [...]

lesa meira
28. maí, 2014

Boðið er til vorfundar 3. júní næstkomandi í stofu H-101 í húsnæði Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Stakkahlíð. Efni fundarins er innihald kannana, niðurstöður og framkvæmd á öllum skólastigum. Farið er yfir helstu niðurstöður, túlkun þeirra útskýrð og rætt hvaða matsþáttum má bæta við og hvaða matsþáttum er ofaukið.

Dagskrá:

9.00-10.30       Leikskóli: Foreldrakönnun og fyrirhuguð starfsmannakönnun
10.45-12.15   [...]

lesa meira
27. maí, 2014

Niðurstöður úr starfsmannakönnuninni 2014 eru nú aðgengilegar á vefsvæði sveitarfélagsins á síðunni http://www.skolavogin.is. Lítilsháttar breytingar hafa verið gerðir á útreikningum einstakra matsþátta frá fyrra ári og hefur lýsingu matsþáttarins þá verið breytt í kjölfarið. Niðurstöður síðasta árs hafa einnig verið uppfærðar í þeim tilvikum til samræmis. Niðurstöður úr foreldrakönnun fyrir leikskóla sem framkvæmd var í mars síðastliðnum er [...]

lesa meira
3. apríl, 2014

Fjölmargt nýtt er nú að finna í Skólavoginni. Í fyrsta lagi ber að nefna ný súlurit sem sýna niðurstöður úr nemendakönnun Skólapúlsins eftir kyni og aldri. Í öðru lagi þá hafa niðurstöður nemendakönnunarinnar nú verið uppfærðar eftir síðustu könnun sem fram fór í mars síðastliðnum.  Í þriðja og síðasta lagi eru niðurstöður úr foreldrakönnun Skólapúlsins sem [...]

lesa meira